Bejelentés


Szalonnasütő kerti garnitúrák Rendeljen honlapunkon, házhoz szállítással!Hírek
Termékek árai

Amennyire tehetjük, igyekszünk árban is megfelelni a kedves vásárlóink igényeinek. Ezért termékeinket három fajta lehetőségben kínáljuk: alacsony, közepes, és magas árkategóriában. Kattintson a linkre az árak megtekintéséhez.

tovább >>


Félix sütő

A Félix kerti sütő csak 4 személyes változatban kapható! Samottozott tűzterének köszönhetően tűz álló. Legkedvezőbb árkategóriás termékünk. **********************************

Veronika sütő

Betonból készült sütő. Samottozott, tűzálló tűztere védi a sütőt a tűz okozta sérülésektől, repedésektől. Fagyálló. Multifunkciós. Közepes árkategóriás termékünk.

tovább >>


Mesterséges kővel burkolt kerti sütők

Mesterséges kővel burkot kerti sütő tetszés szerint választható mintázatokkal. A burkolás úgy történik, hogy az asztal törzs és a padok lábait nem színezik le, hanem ezekkel a mesterséges kövekkel burkolják ki.

tovább >>


Márvány hatású kerti sütő

A márvány hatású műkőből készült kerti sütő több féle szín variációban. Magas árkategóriás termékünk.

tovább >>


Kővel kirakott kertigarnitúra

Csak válassza ki a kívánt kerti sütőt honlapunkon, majd válassza ki hozzá a díszkő minta táblázatból a kívánt követ. 9 féle díszkőből biztosan mindenki megtalálja a magának leginkább tetsző díszkövet.

tovább >>


Kerti dísz, virágtartó

Virágtartó kelyhek, kicsi és nagy méretben, műkőből...

tovább >>

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSI SZABÁLYZAT

1. A házhoz szállítás a vásárló és az eladó közötti megállapodás alapján, az adott árut az elõrre megbeszélt napon és idõpontban kell létrehozni. A megegyezés módja személyesen, vagy ha erre nincs lehetõség akkor telefonon vagy E-mailen keresztül is történhet.

2. Az eladó felelõssége, hogy a termék a szállítás során ne sérüljön meg. Abban az esetben ha termék károsodott a szállítás folyamán, úgy azt az eladó köteles kicserélnie egy másik, de ugyan olyan hibátlan termékre, majd azt újból szállítania a vásárlónak, a már megbeszélt helyre. Ez esetben (hibás áru kicserélésénél) az eladó nem kérhet újbóli szállítási díjat a vásárlótól, hisz az áru károsodása nem a vevõ hibájából történt.

3. A vásárló amennyiben személyesen nem tekinti meg a terméket és mégis rendelést ad le az eladó felé szállítási megállapodással, tisztában kell lennie azzal, hogy a termék esetlegesen nem nyeri el a tetszését, mondván, hogy a termék nem olyan tetszetõs, mint a terméket reklámozó katalógusban. A vásárlónak ebben az esetben ugyan nem kötelessége átvennie az árut, ám a szállítási díjat -mint minden egyéb árusító boltban felmerülõ szállítási költséget- a vevõ nem kérheti vissza az eladótól, akár megvalósult a vásárlás akár nem. Ezért a vásárló figyelmesen, a termékleírás (termék mérete, súllya, külalakja stb.) elolvasása után és a termékrõl készült fényképek megtekintése után hozzon csak döntést hogy a vásárlást valóban meg szeretné-e valósítani!

4. A szállítási díjat még a vásárlás létrejötte elõtt kell az eladó részére átutalni a feltüntetett bankszámlaszámra* (lap alján található). A bankfiókban történő készpénz befizetésnél a bank nem küldi át a befizető nevét, így az nem célszerű fizetési mód. Ezért kérjük, csak banki átutalással fizessék ki a házhozszállítási díjat. Az átutalási bizonylatot a házhozszállításkor a termék átvételekor meg kell mutatni a termék szállítóinak. A termék kifizetése közvetlenül a szállítás létrejötte után történik.

5. A vásárló amennyiben személyesen, a helyszínen történõ vásárlást követõen igényli a vásárolt termék házhoz szállítását, ebben az esetben a szállítást nem köteles a vásárló elõrre kifizetni, vagyis a szállítás vagy az elõrre megbeszélt idõpontban és a helyszínen kifizetett szállítási díj ellenében jön létre, vagy a szállított termék lerakodásánál.

6. Ha az eladó nem teljesíti a szállítást a megbeszélt idõre, mert a szállítás lebonyolítása természeti csapás miatt akadályba ütközik (például hótorlasz, természeti csapás, árvíz súlytotta övezet megközelíthetetlensége, katasztrófa, jégesõ okozta úttorlasz, stb...), úgy az eladó köteles az elõllegként átutalt összeget visszafizetni a vásárlónak, amennyiben a vásárló visszamondja a termék megrendelését mondván, hogy nem tud a termékre több idõt várni.

7. A vásárlónak joga van bármikor visszamondani a megrendelést, még akkor is, ha a szállítási díjat már átutalta az eladónak. Ekkor az eladó haladéktalanul köteles visszautalnia a szállítási díjat a bizonytalan vásárlónak. Az ezzel járó vissza utalásnál felmerülõ járulékos költséget az eladónak jogában áll levonni a vissza utalandó összegbõl, továbbá az eladó bánatpénzt is levonhat, mely maximum mindent egybevéve 500.-Ft -ot foglalhat magában, munkadíj járulék címen.

8. A termék teljes egészében való kifizetése a szállítás letrejöttének befejeztekor, a szállított termék átvételénél, annak közvetlen kirakodása után történik.

9. Mint minden árusító boltban, az eladó nem fogad el reklemációt a vásárlás után! Ezért az eladó vizsgálja át a terméket az átadás idõpontjában, nem hiányzik-e valamelyik darabja a terméknek, és biztosan a kívánt terméket kapta-e meg.

10. A szállításhoz megadott címet, nevet és telefonszámot az eladó a vásárló jóváhagyása nélkül nem adhatja tovább egyéb kívül álló reklám cégeknek!

11. A hibásan kitöltött számlaszám miatti sikertelen átutalás következtében létrejött kárért nem a címzett a felelõs. Ebbõl következtetve ha a vásárló téves bankszámlaszámra utalja át a házhozszállítás költségét, az adandó kár értéke nem az eladót terheli! Ezért a vásárló igen pontosan, körültekintõen írja be a bankszámla számokat az azoknak kijelölt rublikákba. Az vásárló az átutalásnál a számlára feltétlenül tüntesse fel : szállítási költség kifizetése. Illetve zárójelbe a vezeték és keresztnevét az azonosítás végett.

12. A szállítási díj sikeres átutalása után az eladónak azon nyomban kötelessége felvennie a kapcsolatot a vásárlóval a szállítás lebonyolítása végett.

___________________________________________________________________________________

Vásárlói tájékoztató

Ezen a honlapon regisztráció nélkül is böngészhet, azaz ismerkedhet termékeinkkel és árainkkal. A bal oldali menüpontok segítségével minden információt könnyedén és gyorsan elérhet. Ha vásárolni szeretne, nem szükséges regisztrálnia magát, csak a rendelési ûrlapban kell megadnia nevét, telefonszámát illetve szállítási adatait. Ez Önnek kényelmes, mert nem kell hosszadalmas regisztráción és visszaigazoláson átesnie, mire eljut a rendelésig. Az áru tulajdonságait, jellemzõit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg. A megrendelõlap kitöltésével és elküldésével illetve az eladó azon rendelés visszaigazolásával 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévõk közötti szerzõdés jön létre. A vevõnek jogában áll, a megrendelést követõen, de még a kiszállítás elõtt 24 órával a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevõnek fizetési kötelezettsége a termékre nézve nincs, és az eladó 30 napon belül köteles visszautalni a házhozszállatási díjat bankszámlaszámon keresztül, ám ilyenkor az eladó a visszautalanó fuvarköltségbõl bánatpénzt vonhat le, mely nem haladhatja meg az 500.-(azaz ötszáz)Ft ot. A lemondást telefonon (vagy személyesen), illetve E-mailben egyaránt szükséges bejelenteni adatnyilvántartás végett. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki.

Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak. A honlap használatának segítségével létrejövõ szerzõdések nyelve magyar. Az ártáblázatban feltüntetett árak a termékek vételára. A termékek mellett szereplõ vételárak amennyiben megváltoznak a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti idõszakban, Ön akkor is azt az árat fizeti, melyet megrendeléskor látott az oldalon az ár táblázatban! Lakosság számára korlátozott (maximum 4 darab garnitúra) mennyiségben állunk rendelkezésre, míg felvásárlóinknak, boltoknak korlátlan tételekben tudunk vásárlást biztosítani, akár hosszútávú szerzõdéskötéssel is. Azonban mind a lakosságnak, mind a felvásárló cégeknek tudniuk kell, hogy termékeink árusítására szóló szabályzatunk szerint, az áruk nem képzik az alku tárgyát, illetve nem számítunk be cseretermékeket sem. A vételár kiegyenlítése és a szállítás az alábbi módon történik: Magyarország területén elõlleget nem kérünk, ám a szállítási díjat szíveskedjen elõrre átutalni bankszámlaszámunkra.* (Az átutalt összeg megérkezésérõl az Ön által rendeléskor megadott E-mail címére, vagy telefonszámára sms értesítést küldünk.) A szállítás díja megyénként és városonként változó. A szállítási idõ normális esetben (ha a szállítás nem ütközik akadályokba például természeti csapás, úttorlasz, hóakadály, baleset stb...) 2-30 munkanap a rendelés leadásától számítva.

Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt vásárlóinkat, hogy a házhozszállítással igényelt termék megrendelésekre és vásárlásokra megadott adatokat (név, cím, E-mail cím, telefonszám, IP cím, rendelési megbízások) a szerzõdés teljesítése és a szerzõdés feltételeinek késõbbi bizonyítása érdekében 1 évig tároljuk., ám azt tovább semmiképp sem adjuk a vásárló bele egyezése nélkül. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelõen járunk el. A vevõ a termék átvételét követõ három munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a távollévõk között kötött szerzõdésekrõl szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet 4.§ és 5.§ szerint. A vevõ viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (szállítási költség). A vevõ elállása esetén az eladó az áru ellenértékét haladéktalanul, de legkésõbb harminc napon belül visszatéríti. FIGYELEM! Az eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan és használatlan termék visszaszolgáltatása esetén téríti vissza a vételárat!

Külföldi megrendelésre is nyújtunk lehetõséget, kérjük erre vonatkozó kérését a megrendelés során az "egyéb megjegyzéseim" mezõben és egy E-mailben külön is jelezze! E-mailes egyeztetés után, az ellenérték és a szállítási költség átutalásának beérkezése után a megrendelés kézbesítése ilyen esetekben 60 napot is igénybe vehet!

*Bankszámla számunk:

K&H 10402692 - 50526652 - 56811004

Kérjük, a számlaszámot pontosan, figyelmesen írják be a számla rublikáiba, hiszen elég egyetlen hibás szám ahhoz hogy az összeg téves helyre kerüljön! Ilyen esetekért felelõsséget nem tudunk vállalni. Megértésésüket köszönjük!

___________________________________________________________________________________